НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
EMPLOYMENT OPPORTUNITY - Program coordinator

The Open Society Forum (OSF) is partnering with the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) to implement the 2-year project “Level Up: Political Finance with Integrity.”  The project is partly funded by the European Union and will be implemented in three countries including Mongolia, Moldova and Paraguay by a consortium of partners based in these countries.

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БА ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРХ

"Хүний эрхийн тухай ярилцъя" өглөөний уулзалт сар бүрийн 4 дэх долоо хоногийн пүрэв гаригийн өглөө 08:00-10:00 цагт Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд болдог. Нээлттэй Нийгэм форум Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 6 дахь жилдээ хамтран зохион

Хүний эрх ба Эрүүгийн хууль (№35-Video), Хууль зүйн ухааны Доктор, Профессор, Ж.Эрдэнэбулган

Илтгэгч: Ж.Эрдэнэбулган, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, Хууль зүйн ухааны Доктор, Профессор Сэдэв: Хүний эрх ба Эрүүгийн хууль

ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2017

2017 оны байдлаар Монгол Улсын төсвийн нээлттэй байдал 46 оноо авсан нь (100 онооноос) дэлхийн дунджаас 3 оноогоор илүү байна. Гэсэн хэдий ч олон нийтэд хүргэх төсвийн мэдээлэл   хязгаарлагдмал, төсвийн үйл явцад иргэд оролцох боломж бага байдаг гэсэн дүн гарчээ

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

Шинэ Эрүүгийн хуульд “зорчих эрхийг хязгаарлах ял” хэмээх шинэ ялын төрлийг тусгаад байна. Энэ төрлийн ялыг анх удаа хэрэглэх гэж байгаатай холбогдуулан уг ялын суурь нөхцөл, хэрэгжүүлэх арга зам, үр нөлөө, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, өсвөр насны хүнд хэрэглэх асуудал зэргийг судалсан судалгааны дүнд тулгуурлан энэхүү "Судалгааны тойм"-ыг гаргалаа.

Шүүх хуралдааны ажиглалт 2017

ННФ-ын санхүүжилт болон арга зүйн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн ИНБ-ууд Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 10 шүүхэд ажиглалт хийж үр дүнг гаргалаа. Шүүхийн тухай багц хууль батлагдахаас өмнө 2010 онд анх удаа шүүхийн ажиглалт хийсэн бол 2014 онд шүүхийн шинэтгэлийн үйл явцыг өмнөх үетэй харьцуулан шинжилсэн юм. Харин энэ удаа өмнө нь хийгдэж байсан шүүхийн ажиглалтын үр дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэллээ.

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Эрх зүйн шинэчлэл

Хууль сахиулах салбарын шинэтгэл

Иргэдийн эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.