НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2017

2017 оны байдлаар Монгол Улсын төсвийн нээлттэй байдал 46 оноо авсан нь (100 онооноос) дэлхийн дунджаас 3 оноогоор илүү байна. Гэсэн хэдий ч олон нийтэд хүргэх төсвийн мэдээлэл   хязгаарлагдмал, төсвийн үйл явцад иргэд оролцох боломж бага байдаг гэсэн дүн гарчээ

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

Шинэ Эрүүгийн хуульд “зорчих эрхийг хязгаарлах ял” хэмээх шинэ ялын төрлийг тусгаад байна. Энэ төрлийн ялыг анх удаа хэрэглэх гэж байгаатай холбогдуулан уг ялын суурь нөхцөл, хэрэгжүүлэх арга зам, үр нөлөө, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, өсвөр насны хүнд хэрэглэх асуудал зэргийг судалсан судалгааны дүнд тулгуурлан энэхүү "Судалгааны тойм"-ыг гаргалаа.

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ АЖИГЛАЛТ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

ННФ-ын санхүүжилт болон арга зүйн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн ИНБ-ууд Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 10 шүүхэд ажиглалт хийж үр дүнг гаргалаа. Шүүхийн тухай багц хууль батлагдахаас өмнө 2010 онд анх удаа шүүхийн ажиглалт хийсэн бол 2014 онд шүүхийн шинэтгэлийн үйл явцыг өмнөх үетэй харьцуулан шинжилсэн юм. Харин энэ удаа өмнө нь хийгдэж байсан шүүхийн ажиглалтын үр дүн, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэллээ.

Иргэний нийгмийн өдөр, эрхээ хамгаалах өдрийг тэмдэглэлээ

Энэ онд 10 дахь удаагаа тохиож буй “Иргэний нийгмийн өдөр”-ийн хүрээнд Монголын Хүний эрхийн ТББ-уудын форум (ХЭФ) “Мэдээллийн зах” үйл ажиллагааг 1-р сарын 30-ны өдрийн 12.00-14.00 цагийн хооронд Улсын драмын эрдмийн театрт зохион байгууллаа.

Боловсролын салбарын төсөв - 2018

Монгол Улс 2018 онд боловсролын салбарт Улсын төсвийнхөө нийт зардлын 12.2 хувь, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.9 хувийг зарцуулна. Түүний дотор 2018 онд сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд 84.8  тэрбум, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд 73.4 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулах ажээ.

Хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүрээлэн буй орчныг хамгаалах нь (№33-Video), Жон Нокс

Хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүрээлэн буй орчныг хамгаалах нь (№33-Video), НҮБ-ын Хүний эрх, хүрээлэн буй орчны асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч, Жон Нок

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Эрх зүйн шинэчлэл

Хууль сахиулах салбарын шинэтгэл

Иргэдийн эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.