HOME | ABOUT US         Монгол   English   Follow us on Twitter     Open Society Forum   FORUM.MN RSS 2.0 RSS  

PDF Print E-mail
    Tuesday, June 12, 2018 10:35 am
More...        
Social Policy Program PDF Print E-mail
    Friday, August 26, 2011 2:11 pm
More...        
School-based Civic Education PDF Print E-mail
    Friday, August 26, 2011 10:01 am
More...        
Afterschool Child and Youth Development PDF Print E-mail
    Friday, August 26, 2011 9:58 am
More...        
Education of migrant, minority, and marginalized groups PDF Print E-mail
    Friday, August 26, 2011 9:54 am
More...        
Боловсролын бодлогын импорт: Даяар шинэчлэл ба Монголын орон нутгийн хүчин зүйлс , 2007 PDF Print E-mail
    Monday, January 17, 2011 2:07 pm
More...        
Боловсролын салбарын санхүүжилт : Үр ашиг, тэгш байдал 2006(PDF) PDF Print E-mail
    Monday, January 17, 2011 2:04 pm
More...        
Ерөнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын сургалтанд хийсэн үнэлгээ, мониторинг 2011(PDF) PDF Print E-mail
    Monday, January 17, 2011 1:59 pm
More...        
Хүний эрхийн төлөө: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа, нөлөөлөл 2010 (PDF) PDF Print E-mail
    Monday, January 17, 2011 1:17 pm
More...        
Сэтгэцийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн суурь боловсрол эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэх, Л.Золбаатар 2006 (PDF) PDF Print E-mail
    Monday, January 17, 2011 1:10 pm
More...        
prev 1 2 3 next

ФОРУМЫН ТӨСЛҮҮД

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.