НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд өгөх санал шүүмж

Нээлттэй Нийгэм Форум, Тэгш хамруулах боловсролын иргэний нийгмийн сүлжээний байгууллагууд хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг судалж, хэлэлцлээ.

Employment Opportunity - Program Assistant

The Program Assistant will work under immediate supervision and guidance of the Program Manager.

Хүний эрхийн тухай ярилцъя, өглөөний уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

"Хүний эрхийн тухай ярилцъя" Өглөөний уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Энэ удаагийн уулзалт 2018 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 08:00 – 10:00

Улс төрийн санхүүжилт: ёс зүй, оролцоо, хариуцлага төсвийн нээлт боллоо

Монгол Улсад ардчилсан хувьсгал ялснаар нэг намын тогтолцоог халж иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах зарчимд суурилсан олон намын тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон.

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ - инфо график

Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд
олон нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, иргэний
төлөөлөл бүхий орон тооны бус Иргэний зөвлөл аймаг, нийслэлийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд байна.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журамд өгөх санал, шүүмж

 ННФ, Төлсөн авснаа нийтэл иргэний нийгмийн эвслээс УУХҮЯ-тай хамтран Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1 ба 62.3.4 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор газрын тосны үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм, журмуудын төслийг иргэний нийгмийн байгууллагуудад танилцуулан санал, шүүмжийг нь авч нэгтгэн гаргалаа

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Эрх зүйн шинэчлэл

Шүүхийн хараат бус байдал

Иргэдийн эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.