НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
Уул уурхайгаас төсөвт

Ирэх оны 7.2 их наяд төсвийн нийт орлогын 22% -ийг уул уурхайгаас бүрдүүлэх бөгөөд энэ нь 1,72 их наяд төгрөг болно. Энэ орлогын зөвхөн 29.5% нь Ирээдүйн өв санд хуваарилагдах ажээ.

Төсвийн алдагдал ба өр

Монгол Улсын төсөв 2018 онд 2,4 их наяд алдагдалтай байх бөгөөд энэхүү алдагдал нь ДНБ-ийн 8%-д хүрнэ. Мөн ирэх онд Засгийн газрын нийт өр өнөөгийн үнэ цэнээр 24.3 их наяд хүрэх тооцоо гарчээ.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 7 их наяд 231,4 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 23,8 хувьтай тэнцэж байна. Энэхүү төсвийн нийт орлогын 86.7 хувь нь татварын орлогоос, 13.3 хувь нь татварын бус орлогоос бүрдэхээр төлөвлөжээ.

Хүний эрхийн хамгаалагчид “Хэнийг ч орхилгүй хөгжье” уриан дор цуглалаа

Хүний эрхийн хамгаалагчид “Хэнийг ч орхилгүй хөгжье” уриан дор цуглалаа
Жил бүрийн 12 сарын 10-нд олон улсын Хүний эрхийн өдөр, 12 сарын 9-нд Хүний эрхийг
хамгаалагчдын өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтай.

ПРО БОНО ХУУЛЬЧДЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энэхүү арга хэмжээ нь олон улсын про боно туршлагатай танилцах, хуульчдын про боно үйл
ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих арга замыг тодорхойлох, иргэний нийгэм, хуульчдын хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх зорилготой.

Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй зарим арга хэмжээ

2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд шүүхийн тухай багц хууль болон бусад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, шинээр нэвтрүүлсэн механизмыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилтын хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах талаар тусгасан.

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Шүүхийн шинэтгэл

Хууль сахиулах салбарын шинэтгэл

Иргэдийн эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.