НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  
Улс төрийн санхүүжилт: ёс зүй, оролцоо, хариуцлага төсвийн нээлт болло

Монгол Улсад ардчилсан хувьсгал ялснаар нэг намын тогтолцоог халж иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах зарчимд суурилсан олон намын тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон.

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ - инфо график

Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд
олон нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, иргэний
төлөөлөл бүхий орон тооны бус Иргэний зөвлөл аймаг, нийслэлийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд байна.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журамд өгөх санал, шүүмж

 ННФ, Төлсөн авснаа нийтэл иргэний нийгмийн эвслээс УУХҮЯ-тай хамтран Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1 ба 62.3.4 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор газрын тосны үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм, журмуудын төслийг иргэний нийгмийн байгууллагуудад танилцуулан санал, шүүмжийг нь авч нэгтгэн гаргалаа

ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС) -ыг хэрэгжүүлж байгаа Монгол Улсын туршлагыг судлах зорилгоор Украин Улсын төр, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөгчид 2018 оны  4 сарын 11-13-ны өдрүүдэд ажлын айлчлал хийж байна.

 

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм дахь иргэний нийгмийн оролцоо (№36-Video), “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн дэд зохицуулагч, Б.Болорсайхан

Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм дахь иргэний нийгмийн оролцоо (№36-Video),  “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн дэд зохицуулагч, Б.Болорсайхан

ФОРУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ЗАСАГЛАЛ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Төсвийн ил тод байдал

Эрдэс баялгийн салбарын засаглал

Өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хангах механизмууд

Улс төрийн санхүүжилт

Хүний эрх

Эрх зүйн шинэчлэл

Шүүхийн хараат бус байдал

Иргэдийн эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх

 

Тэгш хамруулах боловсрол

Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

Залуучуудын дундах хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэх

 

 

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.