НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 30     15 цаг: 59 минут
Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хэрэгжилт PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 30     15 цаг: 53 минут
Цагдаагийн байгууллагын олон нийтэд тайлагнах үйл ажиллагаа төв аймагт хийсэн ажиглалтын дүн PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 29     16 цаг: 10 минут
Багийн хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаа, ажиллах нөхцөл, хүртээмж Дархан-Уул аймагт хийсэн ажиглалтын дүн PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 29     16 цаг: 04 минут
Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдал Дундговь аймагт хийсэн ажилалтын дүн PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 29     15 цаг: 59 минут
Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаа Дархан-Уул аймагт хийсан ажилалтын дүн PDF Print E-mail
    2018 оны 03-р сарын 29     15 цаг: 51 минут
       
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа: Өвөрхангай - Төв аймгууд - Багануур Дүүрэг - Мониторинг 10 PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 24     07 цаг: 56 минут
       
Хууль сахиулах ажиллагаа: Орхон - Өвөрхангай - Өмнөговь - Хөвсгөл - Мониторинг 9 PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 23     09 цаг: 29 минут
       
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭЧЛЭЛ: Иргэний зөвлөл, Олон нийтийн цагдаагийн үйл ажиллагаа PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 23     09 цаг: 27 минут
       
Цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээн дэх хүний эрхийн хэрэгжилт мониторинг PDF Print E-mail
    2017 оны 05-р сарын 23     09 цаг: 25 минут
       
өмнөх 1 дараах

Эрх зүйн шинэчлэл
төсөлд холбогдох мэдээлэл

Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.