НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

МЭДЭЭЛЭЛ ХАЙХ
Е-сангаас мэдээлэл хайх Судалгааны сан үзэх Электрон каталогиос ном хайх
дэлгэрэнгүй хайлт
Сэдвээр | Үсгийн дараалал | Оноор
ННФ-аас хэвлэсэн ном:
Нийт [ 208 ] мэдээлэл байна. Та 181 - аас 208 -ийг үзэж байна.
                      Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 Дараах
Гарчиг Файлын төрөл Хэмжээ [М] Он
Бизнесийн ба эдийн засгийн мэдээ сурвалжлага
Аня Шиффрин, Маргий Фрийний, Жэйн М. Фолпе
PDF 0.48M 2005 он
Монгол Улсын албан бус секторын хамрах хүрээ, төлөв байдал
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.14M 2005 он
Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн эдийн засгийн холбогдолтой ном зүй
Ц. Сүхбаатар, Л.Нямбат, Д. Гансэлэм, Д. Кадирбек, Б.Алтанбаяр
PDF 0.84M 2004 он
Боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал
Ц.Нямхүү, Ж.Сүнжидмаа, П.Наранцэцэг
PDF 1.15M 2004 он
Эрүүл мэндийн салбарын өөрчлөлт шинэчлэл, хувьчлал
МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, Эдийн Засгийн Бодлого Судлал Нийгэмлэгийн хамтарсан судалгааны баг
PDF 1.15M 2004 он
Соёл, урлагийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлал
Ц.Нямхүү, Д.Батжаргал, Ц.Даваадорж
PDF 0.33M 2004 он
Эдийн засаг, бизнесийн асуудлаар бичих нь
Орч. Б.Батбаяр, Г.Батбаяр
PDF 0.77M 2005 он
УИХын 2004 оны сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн мониторинг
Нээлттэй Нийгэм Форум, Сонгогчдын Боловсрол Төв, Глоб Интернэйшнл ТББ
PDF 0.92M 2004 он
Эрх зүйн боловсролын хуулийн мэргэжлийн хөгжил, төлөвшилт
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.83M 2004 он
Орон нутгийн төсвийн үйл явц
Алтансүх Б., Энхбаяр Ё.
PDF 0.42M 2005 он
Улсын төсвийн үйл явц
Пагма А., Цог-Өрнөх Г.
PDF 0.49M 2005 он
Монгол улсад хувийн хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг тодорхойлох судалгаа, 2-р үе шат
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.97M 2005 он
Газрын шинэтгэлийн мониторинг” төслийн нэгдсэн тайлан
Байгаль 21 ТББ
PDF 0.89M 2005 он
Газрын харилцааны шинэтгэл (Иргэдэд зориулсан хөтөч)
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.48M 2004 он
Газрын харилцааны шинэтгэлийн мониторинг /Хурлын эмхтгэл/
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.10M 2005 он
Монгол улсад хувийн хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг тодорхойлох судалгаа
Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл өрсөлдөх чадварын төсөл
PDF 3.38M 2004 он
“Газрын шинэтгэлийн мониторинг”төслийн эхний үе шатны тайлан
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.38M 2004 он
“Газрын шинэтгэлийн мониторинг”төслийн хоёр дахь үе шатны тайлан
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.56M 2004 он
Соёл урлагийн байгууллагуудын өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьчлалын хууль эрх зүйн орчин ба түүний хэрэгжилт хөдөө орон нутагт
Д.Батжаргал
PDF 0.44M 2004 он
Монгол дахь ядуурлын асуудалд холбогдох ном зүй
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.59M 2004 он
ТББ-ын онлайн мэдээллийн хэрэгцээ
Нээлттэй Мэдээлэл Төв
PDF 0.30M 2003 он
Сонгуулийн мэдээлэл, сурталчилгаанд хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг
Д.Цэрэнжав, С.Баяраа
PDF 0.58M 2003 он
Үр нөлөө бүхий бодлогын баримт бичиг боловсруулах нь
Еоин Янг, Лиза Квин
PDF 0.50M 2003 он
Улс төрийн намын санхүүжилт ба хандивлагчид
Тамир Ч.
PDF 0.12M 2003 он
Улс төрийн намын сонгуулийн кампанийн санхүүжилтийн зарим асуудалд
Ядамсүрэн Ж.
PDF 0.07M 2003 он
Иргэн түншлэгч болох нь
Марк Грамбергер
PDF 3.77M 2003 он
«Улсын төсвийн үйл явц, 2004 оны төсвийн онцлог» сэдэвт уулзалт
Нээлттэй Нийгэм Форум
PDF 0.52M 2004 он
Монгол Улсын Эдийн засгийн эрх чөлөөний тойм - 2007
МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, ННФ
PDF 0.84M 2007 он
Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 Дараах
  ХӨГЖЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Хөгжлийн Мэдээллийн төвийн онлайн сангаас Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сэдвээрх судалгааны тайлан, үнэлгээ, бодлогын зөвлөмж, баримт бичиг зэргийг бүрэн эхээр нь үзэж болохоос гадна хөгжлийн холбогдолтой шинэ номыг манай Төвөөс Та олно гэж найдаж байна.

Түүнчлэн Дэлхийн Банкны электрон номын сан, JSTOR, Оксфордын лавлах зэрэг онлайн сангуудыг тус Мэдээллийн төвд ирж үнэ төлбөргүй ашиглахыг урьж байна.


  ХӨТӨЧ
GoogleBook вэб сайтаас ном хайх
Google Book Search
Амазонаас ном хайх (худалдаж авах)
Click here to go to Amazon site

 
Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.