НҮҮР   |   БИДНИЙ ТУХАЙ   |   ХОЛБОО БАРИХ         Монгол   English   Open Society Forum     Follow us on Twitter     Follow us on Twitter  

МЭДЭЭЛЭЛ ХАЙХ
Е-сангаас мэдээлэл хайх Судалгааны сан үзэх Электрон каталогиос ном хайх
дэлгэрэнгүй хайлт
Сэдвээр | Үсгийн дараалал | Оноор
Судалгааны санд хувь нэмэр оруулагч : НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Гарчиг Файлын төрөл Хэмжээ [М] Он
Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд болон ядуурлын зураглал 2011
Харолд Коуломб, А.Гэрэлтуяа
PDF 3.07M 2011 он
Төрийн байгууллагын вэбсайтын мэдээллийн ил тод байдал: Мониторингийн тайлан
IRIM судалгааны хүрээлэн
PDF 3.00M 2012 он
Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: Үндэсний 4 дэх илтгэл
Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн хороо
PDF 4.90M 2011 он
Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь: Иргэдэд зориулсан гарын авлага
Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр
PDF 0.80M 2011 он
Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл Монголд: Судалсан байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний тойм
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 1.60M 2010 он
Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Тогтвортой хөгжил болон эрх тэгш байдлыг хүний хөгжилтэй хослуулах нь: Бүх нийтийн сайн сайхан ирээдүй
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.43M 2012 он
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 1.40M 2011 он
Монгол Улсын Хүний хөгжлийн илтгэл 2011: Эмзэг байдлаас тогтвортой хөгжил рүү: Байгаль орчин, хүний хөгжил
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 3.50M 2011 он
Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт-Үндэсний гурав дахь илтгэл
Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
PDF 8.00M 2010 он
Монгол улсын төв, орон нутгийн харилцааг шинэчлэн тодорхойлох нь: Орон нутгийн удирдлагын шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх боломжит чиглэлүүд
Орон нутгийн засаглалыг дэмжих хөтөлбөр
PDF 0.31M 2008 он
Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт: Үндэсний хоёр дахь илтгэл
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 1.08M 2007 он
Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 2007: Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр ОУХБ
PDF 0.06M 2007 он
Төсвийн үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоог хангах нь
Зохистой Хөгжлийн Жендэр Төвийн судалгааны баг
PDF 0.25M 2005 он
Ядуу өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх ахуйн хэрэглээний үнийн нөлөөлөл судалгааны тайлан
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.57M 2005 он
Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл ба төсвийн уялдаа холбоо
Ядуурлын судалгааны нэгж, СЭЗЯ
PDF 0.46M 2005 он
Уламжлалт бус бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааны тайлан
Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн Төв
PDF 0.14M 2005 он
Өрх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлж буй өнөөгийн аргачлалыг судлах, хөгжлийн ижил төстэй зарим орнуудтай харьцууулах нь
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.90M 2005 он
Монгол Улсад сонгуулийн хувь тэнцүүлэх системийн аль хувилбар илүү тохиромжтой вэ?
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.13M 2005 он
УИХ-ын сонгуулийн олонхи/дийлэнхийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.22M 2005 он
Сонгуулийн талаарх олон нийтийн үзэл бодол
Монголын улс төр судлалын холбоо, ДК монгол клуб
PDF 0.23M 2005 он
Байгаль, цаг уурын өөрчлөгдөл малчин өрхийн амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлснийг судалсан нь
ЖЭМР зөвлөгөө өгөх компани, Р.Оюун
PDF 1.77M 2003 он
Төрийн бус байгууллагуудын нийгмийн салбарт хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа
Удирдлагын академийн зөвлөгөө бизнесийн төв, Зохистой хөгжлийн жендэр төв
PDF 0.18M 2000 он
Дунд орлоготой хүмүүсийг эмзэг бүлгийн эгнээнд орохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, СЭЗЯ
PDF 0.58M 2004 он
Нийгмийн хамгааллын салбарт зарцуулж буй улсын төсвийн хөрөнгийн жендэрийн дүн шинжилгээ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.39M 2004 он
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар дахь хандивлагчдын зээл, тусламжийн зарцуулалтад хийсэн жендэрийн дүн шинжилгээ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
PDF 0.39M 2004 он
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт зарцуулж буй улсын төсвийн хөрөнгийн жендэрийн дүн шинжилгээ
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, СЭЗЯ
PDF 0.57M 2004 он
Хувьчлал, орлогын хуваарилалт, ядуурал: Монгол улсын туршлагаас
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, СЭЗЯ
PDF 0.34M 2004 он
Хэрэглэгчийн үнэлгээний картын арга
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, СЭЗЯ
PDF 0.25M 2004 он
Улаанбаатар хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн
НХХЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Хүн Амын Сургалт Судалгааны Төв
PDF 1.11M 2004 он
Малчдын хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах арга замын үнэлгээ
Ядуурлыг бууруулах хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих" МОН/01/Ю01 төсөл, Г.Жаргал, Ё.Отгонболд, Ц.Батсүх, С.Зүлфикар, О.Одбаяр
PDF 0.54M 2004 он
Өмнөх 1 2 Дараах
  ХӨГЖЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Хөгжлийн Мэдээллийн төвийн онлайн сангаас Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сэдвээрх судалгааны тайлан, үнэлгээ, бодлогын зөвлөмж, баримт бичиг зэргийг бүрэн эхээр нь үзэж болохоос гадна хөгжлийн холбогдолтой шинэ номыг манай Төвөөс Та олно гэж найдаж байна.

Түүнчлэн Дэлхийн Банкны электрон номын сан, JSTOR, Оксфордын лавлах зэрэг онлайн сангуудыг тус Мэдээллийн төвд ирж үнэ төлбөргүй ашиглахыг урьж байна.


  ХӨТӨЧ
GoogleBook вэб сайтаас ном хайх
Google Book Search
Амазонаас ном хайх (худалдаж авах)
Click here to go to Amazon site

 
Бүх талбаруудыг оруулна уу

Нээлттэй Нийгэм Форум

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян гүний гудамж 5/1 Улаанбаатар 14240
Монгол Улс
Утас: 976-11313207
Факс: 976-11324857
email: osf@forum.mn

Бүртгүүлэх

e-mail -ээр мэдээлэл авч байх болон сүүлд нэмэгдсэн (RSS feed) мэдээллийг авч байх.