card
Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Ажил эрхлэлт нь иргэдийн хамгийн тулгамдсан асуудал болж байгааг судалгааны дүн харууллаа. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 282-т нь буюу 17,3 хувьд нь ажил, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой бэрхшээл тулгарчээ. Тулгарсан асуудлыг нарийвчлан энэхүү графикт харуулав.

Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх