card

НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ ТАЙЛАН

Hээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь 2004 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн /Соросынсан/-г залгамжлан байгуулагдсан дотоодын төрийн бус байгууллага юм.