card

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа хийхийг урьж байна

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа хийхийг урьж байна

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь 2022 оныг дуустал Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлээр судалгаа хийх сонирхолтой, шалгуур хангасан судлаачдын судалгааны төсөл нээлттэй хүлээн авч эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй