card

Мэдээ

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Улсын төсвийн санхүүжилттэй төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд иргэний нийгмийн зүгээс хяналт тавихад төрийн худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн нээлттэй байдал чухал юм. Иймд Нээлттэй нийгэм форумаас “Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн танилцуулга” сэдэвт уулзалтыг 2024 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилт” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудлаар Нээлттэй Нийгэм Форумаас өнөөдөр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх нь: Асуудал, шийдэл” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт боллоо

“Шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх нь: Асуудал, шийдэл” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт боллоо

Монгол Улсад Захиргааны хэргийн дагнасан шүүх байгуулагдсаны 20 жилийн ойн хүрээнд Нээлттэй Нийгэм Форум Улсын дээд шүүхтэй хамтран шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх асуудлаар 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдөр зөвлөлдөх уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2024-2027 оны Үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд улсын төсвийн чиглэлээр Засгийн газраас  хэрэгжүүлэхээр туссан амлалтууд

Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2024-2027 оны Үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд улсын төсвийн чиглэлээр Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр туссан амлалтууд

Нээлттэй засгийн түншлэлийн 2024-2027 оны Үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд улсын төсвийн чиглэлээр Засгийн газраас  хэрэгжүүлэхээр туссан амлалтын мэдээллийг сонирхогч талуудад хүргэж байна.  

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Шинэ судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж танилцуулах уулзалт боллоо

Шинэ судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж танилцуулах уулзалт боллоо

Манай улсад жижиг, дунд үйлдвэрлэлд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын үзүүлж буй ачаалал болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Хараат бус судалгааны арвис төв” ТББ-ын судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Намын дотоод ардчилал хэмээх ойлголтод ямар асуудлууд багтдаг, хуульд заасан зарчмыг бодитой ажил хэрэг болгоход ямар алхмууд шаардлагатай талаар оролцогч талууд санал солилцох, эрдэмтэн, судлаачдын байр суурийг сонсгох боломж олгох зорилгоор ННФ-аас “Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдвийн хүрээнд танхим, цахим хосолсон хэлэлцүүлгийг 3-р сарын 19-нд зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн төсөв, санхүүгийн чиглэлээр судалгаа хийхийг урьж байна

Нийтийн төсөв, санхүүгийн чиглэлээр судалгаа хийхийг урьж байна

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс хараат бус судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог юм. Энэ удаа нийтийн төсөв, санхүүгийн дор дурдсан чиглэлээр судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал ба Улсын Ерөнхий Аудиторын томилгоо" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, нийтийн баялгийн зохистой удирдлагыг дэмжих, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, үүнд судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс бодлогын судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог бөгөөд энэ удаа  дор дурдсан чиглэлийн хүрээнд судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Шинэ судалгааны дүн танилцуулах хэлэлцүүлэгт урьж байна

Шинэ судалгааны дүн танилцуулах хэлэлцүүлэгт урьж байна

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбар дахь бизнест импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулалт сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бодлогын судалгаа хийхийг урьж байна

Бодлогын судалгаа хийхийг урьж байна

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, нийтийн баялгийн зохистой удирдлагыг дэмжих, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, үүнд судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс бодлогын судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог бөгөөд энэ удаа  дор дурдсан чиглэлийн хүрээнд судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн үйл явцын цаглабар шинэчлэгдлээ

Төсвийн үйл явцын цаглабар шинэчлэгдлээ

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилт: Төсвийн тухай хуулийн дагалдах хууль сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилт: Төсвийн тухай хуулийн дагалдах хууль сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Цахим болон танхим хосолсон хэлэлцүүлэгт урьж байна

Цахим болон танхим хосолсон хэлэлцүүлэгт урьж байна

“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдвээр 3-р сарын 19-ний 15 цагт явагдах хэлэлцүүлэгт ХБНГУ-ын Боннын Их Сургуулийн Монгол судлалын тэнхимийн докторант А. Бат-Оргил оролцож дээрх асуудлын талаарх онолын ойлголт болон өөрийн судалгааны хүрээнд хийсэн дүгнэлтүүдээ цахимаар танилцуулах юм.

Дэлгэрэнгүй