card

МУ-ын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар цувралаар хүргэж байна

МУ-ын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар цувралаар хүргэж байна

Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж буй, татварын хувь хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө өнөөдөр танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дараах асуудалд бодлого боловсруулагчдын зүгээс анхаарах хэрэгтэйг тэмдэглэлээ

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дараах асуудалд бодлого боловсруулагчдын зүгээс анхаарах хэрэгтэйг тэмдэглэлээ

Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж буй, татварын хувь хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө өнөөдөр танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Стратегийн өмгөөлөл амжилттай хэрэгжүүлж буй ТББ-уудын үйл ажиллагааг харуулсан цуврал баримтат нэвтрүүлэг

Стратегийн өмгөөлөл амжилттай хэрэгжүүлж буй ТББ-уудын үйл ажиллагааг харуулсан цуврал баримтат нэвтрүүлэг

Иргэний нийгмийн өдөрт зориулсан цуврал баримтат нэвтрүүлгийг хүлээн авна уу.

Дэлгэрэнгүй
Улсын төсвийн мэдээллийн цахим системүүдийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Улсын төсвийн мэдээллийн цахим системүүдийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Төсвийн мэдээллийн нээлттэй байдал дээшилж байгаа бөгөөд ил болсон төсвийн мэдээллийг иргэний нийгмийн зүгээс ашиглан төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулах, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллах нь төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой юм.

Дэлгэрэнгүй

"Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

"Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд" сэдэвт хэлэлцүүлэг болно.

Дэлгэрэнгүй
“Төсвийн мэдээллийн цахим сангуудын танилцуулга” уулзалтад урьж байна

“Төсвийн мэдээллийн цахим сангуудын танилцуулга” уулзалтад урьж байна

“ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САНГУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА” УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй

"ТӨК-ийн онцгой дэглэм ба төрийн өмчлөгчийн хяналт" сэдэвт бодлогын шинжилгээний зөвлөмж танилцуулах уулзалт боллоо

 Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб Интернэшнл төвтэй хамтран “Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба мэдэх эрхийн хэрэгжилт-2023” хэлэлцүүлгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

 Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб Интернэшнл төвтэй хамтран “Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба мэдэх эрхийн хэрэгжилт-2023” хэлэлцүүлгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе!

Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе!

 Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб Интернэшнл төвтэй хамтран “Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба мэдэх эрхийн хэрэгжилт-2023” хэлэлцүүлгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА МЭДЭХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ-2023 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ БА МЭДЭХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ-2023 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

 Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб Интернэшнл төвтэй хамтран “Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба мэдэх эрхийн хэрэгжилт-2023” хэлэлцүүлгийг 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨРИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЧИГЛЭЛЭЭРХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

 Монгол Улсын төрийн гадаад өрийн судалгааг Нээлттэй нийгэм форумын захиалгаар "Сэргэлт Консалтинг Групп" ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн төрийн гадаад өрийн хэмжээ, түүний цаашдын төлөв байдлыг тооцоолж, өрийн тогтвортой байдалд дүгнэлт өглөө.

Дэлгэрэнгүй
СИВИКУС олон улсын байгууллагаас гаргасан иргэний нийгмийн төлөв байдлын тайлан - 2023

СИВИКУС олон улсын байгууллагаас гаргасан иргэний нийгмийн төлөв байдлын тайлан - 2023

 Иргэд, иргэний нийгмийн оролцоог бэхжүүлэх зорилго бүхий СИВИКУС олон улсын байгууллага сүүлийн 12 жилийн туршид дэлхий даяарх иргэний нийгмийн төлөв байдлыг тасралтгүй ажиглан, жил бүр үнэлгээний тайлан гаргаж байна. 2023 онд гаргасан “Тогтворгүй жилийн иргэний нийгмийн үйл ажиллагаа” тайландаа 2022 оны туршид дэлхийн 190 гаруй улсын иргэний нийгмийн орон зайд хийсэн ажиглалтын дүнг нэгтгэн, иргэний нийгмийн олсон амжилт, туулсан бэрхшээл, нээгдсэн боломж, анхааралдаа авах чиг хандлагыг тодорхойлж, нэн тулгамдсан арван асуудлаар зөвлөмж өгчээ.

Дэлгэрэнгүй

"Төрийн өмчит компанийн нэгдлийн удирдлага, зохион байгуулалт" сэдэвт бодлогын шинжилгээний дүнг танилцууллаа

 Г.Давааням, Б.Тэлмэн нар  "Төрийн өмчит компанийн нэгдлийн удирдлага, зохион байгуулалт" сэдэвт бодлогын шинжилгээ хийсэн бөгөөд, судалгааны үр дүнг танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт судлаач М.Түвшинжаргал “Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрх ба эрх мэдлийн хуваарилалт” сэдвээр, судлаач А.Бодьбилэг “Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрх ба эрх мэдлийн хуваарилалт” сэдэвт илтгэл тус хэлэлцүүлснийг үзнэ үү. 

Дэлгэрэнгүй