card
Эдийн засаг, Бизнес ба Хөгжлийн асуудал2015

Таван Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийн талаарх санал зөвлөмж

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: DOC
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:

Монгол Улсын хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулах учиртай Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг одоогийнхоос илүү үр өгөөжтэй ашиглах тухай УИХ-ын түвшинд хэлэлцэж байгаа энэ үед тус ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй танилцсаны үндсэн дээр Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ)-ын зүгээс дараах байр суурийг илэрхийлж байна. Энэхүү санал зөвлөмжийг 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр УИХ-ын вэб хуудсанд байрлуулсан Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьсан гэрээний төслүүд дээр үндэслэн гаргав...

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: DOC
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: