card
2010Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт-Үндэсний гурав дахь илтгэл

Зохиогч: Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр
Он: 2010
Төрөл:
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт-Үндэсний гурав дахь илтгэл
Хөтөлбөр: *

Монгол Улсын Их хурлын 2005 оны 25-р тогтоол, 2008 оны 13 дугаар тогтоолын дагуу Мянганы хөгжлийн зорилтуудын 2007-2008 оны хэрэгжилтийн талаарх  Үндэсний гурав дахь илтгэл нь өнөөгийн явц байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, цаашид хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар бодлого, зөвлөмжийг агуулсан баримт бичиг юм. 

Зохиогч: Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр
Он: 2010
Төрөл:
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт-Үндэсний гурав дахь илтгэл
Хөтөлбөр: *