card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2004Судалгаа

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Өрхийн Чадавхийг нэмэгдүүлж нийгмийн цогц суурь Үйлчилгээний хүртээмж, ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөрийн үнэлгээний тайлан

Зохиогч: НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн зөвлөх Бал Гопал Байдя
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Өрхийн Чадавхийг нэмэгдүүлж нийгмийн цогц суурь Үйлчилгээний хүртээмж, ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөрийн үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: *

Монгол улсын засгийн газар нийгмийн цогц суурь үйлчилгээ, өрхийн чадавхийг нэмэгдүүлэх төслийг бусад бүх аймагт нэвтрүүлэхээр төлөвлөж НҮБ-ын Хүүхлийн санг дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн байна. Энэхүү хүсэлтийг харгалзан үзэж 2004 оны 9 сард хийгдэх тус улсад хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдийн дунд үе шатны үнэлгээг угтаж уг төлөлд ерөнхий үнэлгээг хийлгэх зөвлөх ажиллуулахаар НҮБ-ын Хүүхдийн сан төлөвлөсөний дагуу энэхүү үнэлгээг хийсэн болно.

Зохиогч: НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн зөвлөх Бал Гопал Байдя
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Өрхийн Чадавхийг нэмэгдүүлж нийгмийн цогц суурь Үйлчилгээний хүртээмж, ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөрийн үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: *