card
Ардчилсан сайн засаглалАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2008#ТөрийнХариуцлага#СайнЗасаглалНом

Хариуцлагатай төр: Санхүүгийн төвлөрөл, нутгийн өөрөө удирдах ёс

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хариуцлагатай төр: Санхүүгийн төвлөрөл, нутгийн өөрөө удирдах ёс
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Манай улс нутгийн удирдлагын ямар тогтолцоотой байх өөрөөр хэлбэл, нутгийн удирдлага нь төв засгийн газрын төлөөний байгууллага, түүнд зөвлөх үүрэгтэй орон нутгийн иргэдийн сонгуулиар байгуулагдсан хурлаас бүрдэх үү, эсвэл нутгийн жинхэнэ бие даасан удирдлагатай байх уу гэдэгт хариу өгөх нэг мөр ойлголт өнөө хэр алга байна. Тийм ч учраас орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн алхмууд нь өм цөм шинжтэй, хүссэн үр дүнг тэр бүр авчирч чадахгүй байна.

Төвлөрлийг бууруулах нь эцсийн дүндээ улстөрийн шийдвэр юм. Тийм ч учраас улстөрийн хүсэл зориг нэн чухал. Энэхүү улстөрийн хүсэл зориг өнөөдөр бүрдэж байна гэж үзэх үндэстэй болжээ. Энэ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тодорхой хэмжээнд тусгалаа олжээ. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн төвлөрлийг сааруулах, нутгийн өөрөө удирдах ёсыг жинхэнэ утгаар төлөвшүүлэн хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм болгох үүднээс Нээлттэй Нийгэм Форум, Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх Газар, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр хамтран энэхүү форумыг зохион байгуулж байна. Форумаас гаргасан эмхэтгэлтэй танилцана уу. 

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хариуцлагатай төр: Санхүүгийн төвлөрөл, нутгийн өөрөө удирдах ёс
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь