card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2006Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын Санаачилга: Олон Улсын зөвлөх бүлгийн тайлан

Зохиогч: Орчуулсан: Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын олборлох салбар, олборлох салбарын ил тод байдал, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, уул уурхайн салбар, олборлох салбарын ил тод байдлын санаачилга ба Монгол
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Монгол Улс Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын Санаачилгад нэгдэхээ 2006 оны нэгдүгээр сард албан ёсоор илэрхийлсэн ба энэ санал санаачилгыг ажил хэрэг болгоход компаниуд төлсөн төлбөрөө бодитойгоор нийтэлж, төр засаг тус салбараас олсон орлогоо тайлагнах ажлыг шуурхай зохион байгуулах шаардлагатай байна. Олон Улсын Зөвлөх бүлгийн энэхүү тайланд Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын Санаачилгын зорилго, зарчим, шалгуурууд, хэрэгжүүлэх хөшүүрэг, тулгарах сорилт, цаашид зохицуулах асуудал зэргийг багтаасан ба дээрх санаачилгыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй төр, засгийн албан тушаалтнууд мөн уул уурхайн компаниудын удирдлагад гарын авлага болохуйц мэдээллийг багтаасан болно.

 

 

Зохиогч: Орчуулсан: Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын олборлох салбар, олборлох салбарын ил тод байдал, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, уул уурхайн салбар, олборлох салбарын ил тод байдлын санаачилга ба Монгол
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь