card
2009#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудал

Монгол Улсын санхүүгийн зах зээл /2009 оны I хагас жилийн тайлан/

Зохиогч: Тайланг бэлтгэсэн: Эдийн засгийн ухааны доктор Б.Түвшинтөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монгол улсын санхүүгийн зах зээл, мөнгөний бодлого, үнэт цаасны зах зээл, банкны систем
Хөтөлбөр: *

Энэ тайлангаар:

Нэгдүгээрт, санхүүгийн зах зээлд сүүлийн хэдэн жилд ажиглагдсан чиг хандлагыг тодорхойлж, санхүү, эдийн засгийн хямрал нүүрлэсэн энэ үед санхүүгийн зах зээлийг ямар хүчин зүйлс эрсдэлд оруулж, хэврэг болгож байгаа талаар судлах болно. Сүүлийн таван жилд манай орны эдийн засагт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт, шинэ чиг хандлага ажиглагдсан тул бид сүүлийн таван жилийн мэдээ, мэдээлэлд илүү анхаарах болно.
Хоёрдугаарт, дээрх чиг хандлагад үндэслэн Монголын санхүүгийн зах зээлд ямар өөрчлөлтүүд гарсан, ямар бодлогын арга хэрэгслүүдээр дамжуулан эдийн засгийн бодлого боловсруулагчид санхүүгийн зах зээлд зохицуулалт хийсэн, зохицуулалт хийх шалтгаан нь юу байсан, ямар үр дүнд хүрсэн зэрэг асуудлыг хөндөх болно.
Гуравдугаарт, Монголын санхүүгийн зах зээлийн цаашдын чиг хандлага богино, дунд болон урт хугацаандаа ямар байх, ирээдүйн санхүү эдийн засгийн хямралыг хохирол багатайгаар давахын тулд тогтолцооны ямар өөрчлөлтийг хийж болох талаар санал бодлоо хуваалцах болно.

Зохиогч: Тайланг бэлтгэсэн: Эдийн засгийн ухааны доктор Б.Түвшинтөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монгол улсын санхүүгийн зах зээл, мөнгөний бодлого, үнэт цаасны зах зээл, банкны систем
Хөтөлбөр: *