card
Хүний эрх2010Иргэний боловсролдГарын авлага

Хүний эрхийн төлөө: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа, нөлөөлөл

Зохиогч: Жанет Лорд, Катрин Гернсей, Жоел Бальф ба Валери Карр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний эрхийн төлөө: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа, нөлөөлөл
Хөтөлбөр: *

Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах хандлагыг төлөвшүүлэхэд хууль тогтоомж баталж гаргахаас гадна мөн олон нийт, бодлого шийдвэр боловсруулагч болон хэрэгжүүлэгч, үйлдвэрлэл болон үйлчилгээ эрхлэгчид зохих ойлголт, мэдлэгтэй байх нь чухал. Иймээс ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тусгай хэрэгцээг бүх нийтэд ойлгуулах зорилгоор Миннесота мужийн Их сургуулийн Хүний эрхийн мэдээллийн төвөөс боловсруулсан энэхүү гарын авлагыг бид эх хэлнээ орчуулан гаргалаа. Гарын авлага нь хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, хүний эрхийн багш, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүний эрхийн мэдлэгээ дээшлүүлэх, бусдад зааж сургахад нь тус дөхөм үзүүлэх практик хэрэглэгдэхүүн болно гэж найдаж байна.

Зохиогч: Жанет Лорд, Катрин Гернсей, Жоел Бальф ба Валери Карр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: PDF
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүний эрхийн төлөө: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа, нөлөөлөл
Хөтөлбөр: *