card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2015#UPR #ХЭФИргэний боловсролдFactsheet

НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит хэлэлцүүлэг

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит хэлэлцүүлэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR - UNIVERSAL PERIODIC REVIEW) - т зориулсан мэдээллийн хуудастай танилцана уу. ХЭФ-ын гишүүн байгууллагууд өөр өөрсдийн ажилладаг салбарын асуудлаар бэлтгэсэн мэдээллийн хуудсыг нэгтгэн хүргэж байна. 

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НҮБ-ын Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит хэлэлцүүлэг
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих