card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2015#UPR #ХЭФИргэний боловсролдFactsheet

ХДХВ, ДОХ-ТОЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭСРЭГ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ

Зохиогч: Залуус эрүүл мэнд төв, Сэтгэл зүйн мэдрэмж, Хүний эрх, Залуучуудын эрүүл мэдийг дэмжих төв, Өөдрөг амьдрал, Шинэ өөдрөг амьдал, Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг, Хамтдаа төв ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХДХВ, ДОХ-ТОЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭСРЭГ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс 2011 онд батлагдсан Эрүүл мэндийн тухай хууль, 2012 онд батлагдсан Хүний дархлал хомсдлын вирусын (ХДХВ) халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос (ДОХ) сэргийлэх тухай хуулиар хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг ялгаварлан гадуурхахгүйгээр үзүүлэх бодлогыг тодорхойлж, шинээр боловсруулж буй Гэмт хэргийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслүүдэд ялгаварлан гадуурхалтыг хориглосон дэвшилттэй зохицуулалтыг тусгасан зэрэг сайшаалтай алхмууд хийж байгаа ч хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, энэхүү асуудлыг хариуцах Үндэсний хороо одоог хүртэл байгуулагдаагүй.  Дэлгэрүүлж мэдээллийн хуудаснаас уншина уу. 

Зохиогч: Залуус эрүүл мэнд төв, Сэтгэл зүйн мэдрэмж, Хүний эрх, Залуучуудын эрүүл мэдийг дэмжих төв, Өөдрөг амьдрал, Шинэ өөдрөг амьдал, Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг, Хамтдаа төв ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХДХВ, ДОХ-ТОЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭСРЭГ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих