card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоИргэний оролцоог дэмжих нь2015#ИргэнийБоловсролд#ХүнийЭрхийнБоловсролСудалгаа

Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол судалгааны дэлгэрэнгүй тайлан

Зохиогч: Якоб Энгель, Аннализа Приццон, А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү судалгааг Билл ба Мелинда Гейтсийн сангаас санхүүжүүлэв.
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Энэ судалгаа нь Монгол Улс боловсролын тогтолцоогоо хэрхэн сэргээн босгосныг судлахдаа ахиу түвшний боловсролын үйлчилгээг амжилттай өргөжүүлэн тэлж чадсан асуудалд төвлөрч байна. Багаас дээш шатны боловсролд ахиц дэвшил гарахад дөрвөн хүчин зүйл голлон нөлөөлсөн нь боловсролтой, мэргэжилтэй болоход нийгмээрээ өндөр ач холбогдол өгдөг хандлага, төр засгаас боловсролд багагүй хөрөнгө зарцуулсан явдал, салбарын засаглалын өөрчлөн шинэчлэл, мөн хөгжлийн түншүүдээс үзүүлсэн гадаадын тусламж дэмжлэг зэрэг болно. 

Зохиогч: Якоб Энгель, Аннализа Приццон, А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү судалгааг Билл ба Мелинда Гейтсийн сангаас санхүүжүүлэв.
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь