card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоИргэний оролцоог дэмжих нь2015#ИргэдийнОролцоо#ИргэнийБоловсролд

Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол судалгааны хураангуй

Зохиогч: Якоб Энгель, Аннализа Приццон, А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү судалгааг Билл ба Мелинда Гейтсийн сангаас санхүүжүүлэв.
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол судалгааны хураангуй
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Монгол Улс бол бага боловсролоос хойшх бүхий л шатны боловсролын хүртээмжийг өргөжүүлэх замаар хүүхэд, залуучуудынхаа дундах мэдлэг, чадварын ялгаатай байдлыг шийдвэрлэж эхэлсэн улс орны нэг томоохон жишээ юм. Төв Азийн шилжилтийн эдийн засагтай улс орнууд дундаас дунд, дээд боловсролд хамрагдагсдын тоо хамгийн ихээр буурсан улс болж байсан Монгол 20 жилийн дотор хурдацтай сэргэн, одоо энэ үзүүлэлтээрээ хөрш орнууд төдийгүй Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-ын гишүүн улс орнуудтай эн зэрэгцээд байна. Судалгааны тоймоос дэлгэрүүлж уншина уу. 

Зохиогч: Якоб Энгель, Аннализа Приццон, А.Гэрэлмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: Энэхүү судалгааг Билл ба Мелинда Гейтсийн сангаас санхүүжүүлэв.
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Уналтаас сэргэлтэд: Монгол Улсын багаас дээш шатны боловсрол судалгааны хураангуй
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь