card
Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТУСЛАЛЦААНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Иргэдийн эрх зүйн чадавхын өнөөгийн байдлын судалгаанд оролцсон нийт 1630 иргэний 443 нь тулгарсан бэрхшээлээ шийдвэрлэхээр ямар нэг алхам оролдлого хийсэн байна. Эдгээр иргэдийн 60,7 хувь нь бусдаас ямар нэг туслалцаа аваагүй бөгөөд туслалцаа эрэлхийлсэн 174 иргэний хувьд найз нөхөд, гэр бүл, танил талдаа (34.9%) түлхүү ханджээ.

Зохиогч: Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТУСЛАЛЦААНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх