card
Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь"- хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

Нийгмийн даатгал, халамж үйлчилгээтэй холбоотой бэрхшээл нийт судалгаанд оролцогчдын 9,6 хувь буюу 156 иргэнд ямар нэг байдлаар тохиолдсон байна. Тохиолдож буй бэрхшээлийн төрлийг энэхүү графикаас харна уу.

Зохиогч: "Иргэдийн эрх зүйн чадавхийг дээшлүүлэх нь"- хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2016
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх