card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Доктор (Ph.D) Д.Булган
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХЭД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХЭД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ

ННФ-ын захиалгаар судлаачид “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам хүний эрхэд нийцсэн байдал” сэдвийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон болно. 

Судалгааг бүрэн эхээр нь энэхүү сайтаас үзэх боломжтой бөгөөд судалгааны тоймыг танд хүргэж байна. 

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Доктор (Ph.D) Д.Булган
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХЭД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих