card
Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Хууль зүйн магистр Г.Бямбадорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ

Цагдаагийн алба хаагчдын ажил дүгнэх үзүүлэлт хүний эрхийн зарчимд нийцэж буй эсэхийг энэ судалгаагаар тусгайлан авч үзлээ. Энэхүү тойм нь дээрх судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон тул цагдаагийн алба хаагчийн ажил дүгнэх үзүүлэлттэй холбоотой хэсгийг түлхүү оруулсан болно. 

Харин цагдаагийн алба хаагчийн хөдөлмөрийн нөхцөл, хүндрэл бэрхшээлийн тухай хэсгийг энд дурдсангүй. Тиймээс судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү.

Зохиогч: Судалгааны тойм боловсруулсан Хууль зүйн магистр Г.Бямбадорж
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Судалгааны тойм
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих