card
Зохиогч: Дүн шинжилгээ: Төсвийн зөвлөлийн гишүүн, судлаач Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн шинжилгээ - 1: Төсвөөс гадуурх зарцуулалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Төсвийн шинжилгээ - 1: Төсвөөс гадуурх зарцуулалт

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх “Төсвийн Зөвлөл” нь манай улсын төсөв, санхүүгийн асуудлаар тогтмол хэлэлцэн, бодлогын шинжилгээ хийж, үр дүнг энэхүү цувралаар бодлого боловсруулагчид, мэргэжилтнүүд, олон нийтэд хүргэх юм. “Төсвийн зөвлөл” эхний хэлэлцүүлгээ “Төсвөөс гадуурх зарцуулалт” сэдвээр хийлээ. Монгол Улсын хувьд төсвийн сахилга батыг дээшлүүлэх, бодлогын үр дүнг сайжруулах, төсвөөс гадуурх зарцуулалтыг хязгаарлаж, түүнд тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэх үндэслэлээр дээрх сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Хэлэлцүүлгээс гарсан дүн шинжилгээг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Дүн шинжилгээ: Төсвийн зөвлөлийн гишүүн, судлаач Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн шинжилгээ - 1: Төсвөөс гадуурх зарцуулалт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах