card
Зохиогч: Судлаач: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, Хуульч, судлаач Г.Агар-Эрдэнэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА

Үндэсний урьдчилан сэргийлэх байгууллагыг байгуулах болсонтой холбогдуулан Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн болон Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн ажлын хэрэгцээнд зориулан энэхүү гарын авлагыг боловсруулсан болно. Монгол Улс анх удаа үндэсний урьдчилан сэргийлэх байгууллагыг бий болгож байгаа тул тус механизмыг чадавхжуулах, үндэс суурийг зөв тавихад энэ мэт гарын авлага үнэтэй хувь нэмэр болно хэмээн найдаж байна. 

Тус гарын авлагын 1-3 дугаар бүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форумын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, 4-10 дугаар бүлгийг хуульч Г.Агар-Эрдэнэ нар бичсэн бөгөөд цаашид сайжруулж, боловсронгуй болгох санал ирүүлвээс бид таатай хүлээн авах болно. 

Зохиогч: Судлаач: ННФ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, Хуульч, судлаач Г.Агар-Эрдэнэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих