card
Зохиогч: Энэ удаагийн Төсвийн зөвлөлийн хуралдааны дүн шинжилгээг зөвлөлийн гишүүн А.Батпүрэв нэгтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ТӨСВИЙН БОДЛОГО
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ТӨСВИЙН БОДЛОГО

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх “Төсвийн Зөвлөл” нь манай улсын төсөв, санхүүгийн асуудлаар тогтмол хэлэлцэж, бодлогын шинжилгээ хийн, үр дүнг энэхүү цувралаар бодлого боловсруулагчид, мэргэжилтнүүд, олон нийтэд хүргэж байна. “Төсвийн зөвлөл” хоёр дахь хэлэлцүүлгээ “Ковид-19 цар тахлын эсрэг төсвийн бодлого” сэдвээр хийлээ. Энэ удаагийн хуралдааны дүн шинжилгээг Зөвлөлийн гишүүн А.Батпүрэв нэгтгэв.

Зохиогч: Энэ удаагийн Төсвийн зөвлөлийн хуралдааны дүн шинжилгээг зөвлөлийн гишүүн А.Батпүрэв нэгтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ТӨСВИЙН БОДЛОГО
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах