card
ХөтөлбөрАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2021Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэм

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БУЮУ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ

Зохиогч: “Хуулийн шүүмж”-ийн энэ удаагийн дугаарыг Глоб Интернэшнл төв ТББ-ын хуульч, судлаач Б.Пүрэвсүрэн, ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг нар хамтран боловсруулав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БУЮУ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БУЮУ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ

2011 оны Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болох Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас боловсруулан улмаар 2021 оны 5 дугаар сарын 19-нд УИХ-д өргөн бариад буй. Засгийн газраас боловсруулсан дээрх хуулийн төсөлд мэдээлэл хариуцагчаас олон нийтэд заавал нээлттэй ил тод байх мэдээллийн төрөл, зүйлийг нэмэгдүүлж хамрах хүрээг өргөжүүлсэн зэрэг нааштай өөрчлөлт туссаныг юуны өмнө сайшаах нь зүйтэй. Гэсэн ч иргэдийн мэдээлэл чөлөөтэй эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрхийг зөрчих, төрийн ил тод байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй зарим асуудал байгааг  Хуулийн шүүмжийн 35 дахь дугаараар онцолж байна.  

Зохиогч: “Хуулийн шүүмж”-ийн энэ удаагийн дугаарыг Глоб Интернэшнл төв ТББ-ын хуульч, судлаач Б.Пүрэвсүрэн, ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг нар хамтран боловсруулав.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БУЮУ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь