card
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх “Төсвийн Зөвлөл”-ийн тухай
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Төрийн төсөв, санхүүд тавих хяналтыг сайжруулах, мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, бодлого шийдвэрт иргэдийн дуу хоолойг тусгахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Төсвийн Зөвлөл”-ийг Нээлттэй Нийгэм Форумаас санаачлан 2021 оны 3 дугаар сард байгуулаад байна. Төсвийн Зөвлөл нь хараат бус шинжээчдээс бүрдэж буй бөгөөд иргэд нийтийн төсөв, сан хөмрөгийг удирдахад мэдээлэлтэй оролцох, хяналт тавих боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн дээр нийтийн сан хөмрөгийн оновчтой зарцуулалтыг дэмжих зорилгыг дэвшүүлэн ажиллах юм.  “Төсвийн Зөвлөл” нь манай улсын төсөв, санхүүгийн асуудлаар тогтмол хэлэлцэн, бодлогын шинжилгээ хийж, үр дүнг бодлого боловсруулагчид, мэргэжилтнүүд, олон нийтэд хүргэх юм.

 

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Н.Энхбаяр- Эдийн засагч 

Н.Дорждарь- Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэнгийн Монгол Улс дахь менежер 

А.Батпүрэв- “Санхүүгийн хүртээмж-хөгжил” ТББ-ын Үүсгэн байгуулагч, гишүүн 

Л.Болормаа- Санхүүч, “BFAS” санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээний компанийн Гүйцэтгэх Захирал 

С.Боргил- Санхүүч, “Сэргэлт Консалтинг Групп” компанийн захирал

Г.Бумчимэг- Банк Санхүүгийн Академийн Гүйцэтгэх захирал 

 П.Эрдэнэжаргал- Нээлттэй Нийгэм Форумын Гүйцэтгэх захирал 

Д.Оюунбадам-Төсвийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Нээлттэй Нийгэм Форумын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх “Төсвийн Зөвлөл”-ийн тухай
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах