card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2021Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнЗөвлөл

КОВИД-19-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ТӨР, ЗАСГИЙН ЗҮГЭЭС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ, УЛСЫН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРИМ АСУУДЛААР МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ТӨР, ЗАСГИЙН ЗҮГЭЭС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ, УЛСЫН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРИМ АСУУДЛААР МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ТӨР, ЗАСГИЙН ЗҮГЭЭС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ, УЛСЫН ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРИМ АСУУДЛААР МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах