card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулахЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого2022Мэдээллийн хуудас#ТөсвийнЗөвлөл

Төсвийн шинжилгээ #3: Монгол Улс дахь инфляцын нөхцөл байдал болон дефолтын эрсдэл

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн шинжилгээ #3: Монгол Улс дахь инфляцын нөхцөл байдал болон дефолтын эрсдэл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Нээлттэй Нийгэм Форумын дэргэдэх Төсвийн Зөвлөл (цаашид Төсвийн зөвлөл гэх) нь улсын санхүү, төсвийн асуудлаар тогтмол хуралдаж, хэлэлцүүлгийн дүнг бодлогын шинжилгээ болгон эрхлэн гаргаж байна. Төсвийн зөвлөл нь ээлжит хэлэлцүүлгээ “Монгол Улс дахь инфляцын нөхцөл байдал болон дефолтын эрсдэл” сэдвээр 2022 оны 4 дүгээр сард хийлээ

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Төсвийн шинжилгээ
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн шинжилгээ #3: Монгол Улс дахь инфляцын нөхцөл байдал болон дефолтын эрсдэл
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах