card
Улс төрийн нам, сонгууль#ИлТодБайдал#СонгуулийнАжиглалт2023

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын хяналт, ил тод байдал

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УИХ-ын сонгууль, сонгогсдын нэрийн жагсаалт, Ерөнхийлөгчийн сонгууль,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Сонгуулийн ерөнхий хорооны (СЕХ) Мэдээлэл, судалгаа, сургалтын төв, Нээлттэй нийгэм  форум, Шударга сонгуулийн иргэний нийгмийн сүлжээ, МИДАС ТББ нар хамтран сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах үйл ажиллагааны ил тод, хөндлөнгийн хяналттай байдлыг нэмэгдүүлэх, сонгогчдын ирц оролцоог нэмэгдүүлэх  арга замыг тодорхойлох улмаар УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах санал бэлтгэж, хүргүүлэх зорилготой СЕХ, Тагнуулын ерөнхий газар (ТЕГ), Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл (ҮАБЗ) тэргүүтэй төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүд, судлаач, иргэний нийгмийн төлөөллийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Нийт оролцогчид гурван багт хуваагдан сэдвийн хүрээнд тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэж, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэвэл зохих талаар  ярилцсан бөгөөд тэмдэглэлийг нь Та бүхэнд сийрүүлэн хүргэж байна.

 

 

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: УИХ-ын сонгууль, сонгогсдын нэрийн жагсаалт, Ерөнхийлөгчийн сонгууль,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь