card
Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлага#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудалСудалгаа2023

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн судалгаа - EN

Зохиогч: Д.Оюунбадам (Нээлттэй нийгэм форумын Хөтөлбөрийн менежер)
Хэвлэн нийтэлсэн: International Budget Partnership (Олон улсын төсвийн түншлэл байгууллага)
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Budget, Sustainable Development Goals (Төсөв, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү судалгааны хүрээнд Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл болон тус салбарын хувьд дэвшүүлсэн Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийн байдлыг авч үзлээ. Судалгаагаар эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарцуулалт төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрэхгүй байгаа нь харагдлаа. Манай улсын хувьд Тогтвортой хөгжлийн 3 дахь зорилго буюу ”Эрүүл мэндийг дэмжих” зорилгын хэрэгжилтийг хангахад ихээхэн сорилт тулгарч байна. Иймд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, удирдлагыг сайжруулах чиглэлээрх санал, зөвлөмжийг судлаачийн зүгээс гаргалаа.

 

(Нийтлэлийн линк: https://internationalbudget.org/publications/examining-budget-credibility-in-mongolias-health-sector/)

Зохиогч: Д.Оюунбадам (Нээлттэй нийгэм форумын Хөтөлбөрийн менежер)
Хэвлэн нийтэлсэн: International Budget Partnership (Олон улсын төсвийн түншлэл байгууллага)
Он: 2023
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Budget, Sustainable Development Goals (Төсөв, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах