card
Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Төсөвт өртөг нь өөрчлөгдөж батлагдсан төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Засгийн газраас 2023 оны 9 дүгээр сард өргөн мэдүүлсэн 2024 оны төсвийн төслийг Улсын Их Хурал хэлэлцэх явцдаа хөрөнгө оруулалтын 46 төслийн төсөвт өртөгт өөрчлөлт оруулан баталжээ.

 

 

 

 

 

Зохиогч: Судлаач Д.Баярмаа
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2024
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: 2024 оны төсөв, хөрөнгө оруулалтын төсөл, Төсөвт өртөг нь өөрчлөгдөж батлагдсан төсөл, инфографик
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах