card
Зохиогч: Орлогын Ажиглагч Институти, Төлсөн авснаа нийтэл эвсэл Орчуулагч: Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засаг, уул уурхай, байгалийн баялаг, олборлох үйлдвэрлэл, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага, эрдэс баялаг, байгалийн нөөц,
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Монгол улс Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага хэмээх байгалийн их баялагтай дэлхийн 20 гаруй улс орон нэгдэн орсон хөдөлгөөнд 2006 оны 1 дүгээр сард нэгдэж байгаагаа албан ёсоор мэдэгдсэн билээ. Төр засаг уул уурхайн салбараас олох орлогоо, уул уурхайн компаниуд харин төр засагт төлсөн татвараа нийтэд мэдээлдэг, улмаар уг хоёр мэдээлсэн тоо хэмжээ ижил тэнцүү байх энгийн зарчим дээр үндэслэн уг салбарын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмрийг иргэдэд ойлгуулж, авилгал үүсэх нөхцлийг хязгаарлах зорилготой уг санаачлага олон улсын түвшинд хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар энэхүү судалгаанд тусгасан болно. Тодорхой улс орнуудад хэрэгжилт ямар түвшинд байгаа, ямар хүндрэл бэрхшээл учирч байгааг иргэний нийгмийн байр сууринаас тайлбарласан болно.

Зохиогч: Орлогын Ажиглагч Институти, Төлсөн авснаа нийтэл эвсэл Орчуулагч: Г.Батбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: эдийн засаг, уул уурхай, байгалийн баялаг, олборлох үйлдвэрлэл, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага, эрдэс баялаг, байгалийн нөөц,
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь