card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2000Судалгаа

Өндөр насны тоо, өсөлт, бүтэц /2000 оны тооллого/

Зохиогч: Үндэсний Статистикийн Газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2000
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өндөр насны тоо, өсөлт, бүтэц /2000 оны тооллого/
Хөтөлбөр: *

Өндөр насны тоо, өсөлт, бүтэц /2000 оны тооллого/

Зохиогч: Үндэсний Статистикийн Газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2000
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өндөр насны тоо, өсөлт, бүтэц /2000 оны тооллого/
Хөтөлбөр: *