card
2004Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтСудалгаа

Усны холбогдолтой хууль тогтоомжуудын талаарх судалгаа

Зохиогч: Монгол Улсын Засгийн газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Усны холбогдолтой хууль тогтоомжуудын талаарх судалгаа
Хөтөлбөр: *

Усны холбогдолтой хууль тогтоомжуудын талаарх судалгааны хураангуйг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Монгол Улсын Засгийн газар
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Усны холбогдолтой хууль тогтоомжуудын талаарх судалгаа
Хөтөлбөр: *