card
2010Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

Оюу толгой гэрээний төсөлд дэх маргаантай асуудлуудад хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогч: Роберт Ж.Шапиро
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн өсөлт Монголын төсөл
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Оюу толгой гэрээний төсөлд дэх маргаантай асуудлуудад хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: *

Оюу толгойн ордыг ашиглах тухай гэрээний үинэ төслийг 2009 оны 2 дугаар сарын 18-нд Монгол улсын Засгийн газар олон улсын уул уурхайн Айвенхоу Майнз ХХК болон Рио Тинто Интернэйшнл Холдинг Лимитед компаниудтай боловсруулж бэлэн болгосон. Тус гэрээний төсөл, түүнд Монголын шинжээчид, бодлого боловсруулагчид, иргэний нийгэм ТББ-уудын зүгээс өгсөн үнэлгээ дүгнэлтэд бид дүн шинжилгээ хийж, маргаантай гэгдэж буй асуудлууд ихэнхдээ үндэслэлгүй бөгөөд уг гэрээний үр дүнд Монгол улсын эдийн засаг, ард иргэдэд бий болгох үлэмж үр өгөөжтэй нь харьцуулбал ач холбогдол багатай гэж үзэв.

Зохиогч: Роберт Ж.Шапиро
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн өсөлт Монголын төсөл
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Оюу толгой гэрээний төсөлд дэх маргаантай асуудлуудад хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: *