card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2010Судалгаа

Монгол улсын дээд боловсрол: Бодлогын баримт бичиг

Зохиогч: Дэлхийн банкны, боловсролын салбарын мэрэгжилтэн Кин Бинг Ву
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын дээд боловсрол: Бодлогын баримт бичиг
Хөтөлбөр: *

1990-ээд оны эхээр төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлд суурилсан ардчилсан тогтолцоонд шилжсэн үеэс хойшхи хугацаанд Монгол улсад дээд боловсролын тогтолцоо ихээхэн өргөжсөн юм. 1992 оноос 2007 оны хооронд дээд боловсролын байгууллагуудын тоо дөрөв дахин хамралтын тоо 6 дахин нэмэгдэж, бохир хамралтын хувь 14% болж өссөн. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр өндөр ур чадварын эрэлт хэрэгцээ нэмэгсэн нь дээд боловсролын хамралтыг тэлсэн юм.

Зохиогч: Дэлхийн банкны, боловсролын салбарын мэрэгжилтэн Кин Бинг Ву
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын дээд боловсрол: Бодлогын баримт бичиг
Хөтөлбөр: *