card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2004Судалгаа

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн ирээдүй: Олон нийтийн санаа бодлыг тандах судалгаа

Зохиогч: Монголын эрчимжсэн мал аж ахуйн Агро-Дэвшил холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын мал аж ахуйн салбар, бэлчээрийн мал аж ахуйн эдийн засаг, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн маркетинг, малчидын аж байдал, орон нутгийн эдийн засаг, малчдын хөрөнгө, малчин өрхийн орлого зарлага
Хөтөлбөр: *

“Монголын мал аж ахуйн ирээдүй” сэдэвт судалгааны ажил нь малчид өөрсдийнхөө амьжиргааны түвшинг хэрхэн үнэлж, ирээдүйгээ хэрхэн төсөөлж байгаа, малчдад тулгарч буй хамгийн бэрхшээлтэй асуудлууд, нэн тэргүүний нийгэм, ахуйн болон, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ юу болох, мал аж ахуйг хөгжүүлэх талаар төр, засгаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар малчид ямар санаа бодолтой байгаа, малчдын сэтгэл түгшээж санаа зовоосон асуудлууд юу болох, малчин өрхийн орлогын байдал, тэдний мал маллаж байгаадаа сэтгэл ханамжтай байдаг эсэх, мал маллахаас өөрөөр амьдрах бодол, хүсэл эрмэлзэл байгаа эсэх, амьжиргааны өөр сонголт хийх бодолтой байгаа бол түүнийгээ хэрэгжүүлэхэд юу саад болж байгаа, мал аж ахуйг хөгжүүлэхийн тулд юу хийж хэрэгжүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа зэрэг олон асуудлыг малчид болон орон нутгийн удирдах ажилтан, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан нарын саналд тулгуурлан судалж уншигчдад хүргэж байгаагаараа өвөрмөц, шинэлэг ажил болсон гэж судалгааны багийнхан үзэж байгаа болно.

Зохиогч: Монголын эрчимжсэн мал аж ахуйн Агро-Дэвшил холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын мал аж ахуйн салбар, бэлчээрийн мал аж ахуйн эдийн засаг, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн маркетинг, малчидын аж байдал, орон нутгийн эдийн засаг, малчдын хөрөнгө, малчин өрхийн орлого зарлага
Хөтөлбөр: *