card
Зохиогч: Мониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын тайланг эмхэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн үйлчилгээний мониторинг II
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Уг эмхтгэлд нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, төрийн алба, үдийн цай хөтөлбөр, сурах бичгийн хүртээмж, сурагчдаас авч буй хууль бус төлбөр, лиценз, газар олголт зэрэг олон сэдвийг хамарсан мониторингийн төслийн тайланг хураангуйлан оруулсан бөгөөд тухайн сэдэв тус бүрийн хүрээнд олж илрүүлсэн алдаа дутагдлыг баримттай дэлгэн харуулж, учир шалтгааныг оновчтой тайлбарласны дээр хэрхэн засч залруулах талаар зөвлөмж боловсруулсныг энд толилуулж байна. 

Зохиогч: Мониторингийн тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын тайланг эмхэтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2008
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн үйлчилгээний мониторинг II
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь