card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2003Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Ноос, ноолуур, тэмээний ноосны үйлдвэрлэл, боловсруулалтын судалгаа

Зохиогч: Г.Ёндонсамбуу, Д.Алтанцэцэг, Монголын Ноос Ноолуурын холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Он: 2003
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ноос боловсруулах үйлдвэрлэл, тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэрлэл, түүхий эдийн нөөц, ноос ноолуурын салбар, хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуй
Хөтөлбөр: *

1993-2000 онуудад ноолуурын нийлүүлэлт буюу нөөц нь 1500 байснаа хоёр дахин нэмэгдэж 3000 гаруй тонн болсон. Ямааны тоо толгой 6,1 саяас 11,0 сая болж өссөн. Ийнхүү чанараас тоон үзүүлэлтийг илүүтэйд үзсэнээр сүргийн дотор эзлэх нас бие гүйцсэн бүдүүн ямааны тоо 30 хувьд хүрч ноолуурын чанарт нөлөөлөөд зогсохгүй бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх аюулд хүрсэн байна. Завхан, Дархан Уул аймгийн хонь, ямаа, тэмээний тоо,толгойг /хавсралт¹2/-д үзүүлэв.

 

Зохиогч: Г.Ёндонсамбуу, Д.Алтанцэцэг, Монголын Ноос Ноолуурын холбоо
Хэвлэн нийтэлсэн: Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Он: 2003
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ноос боловсруулах үйлдвэрлэл, тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэрлэл, түүхий эдийн нөөц, ноос ноолуурын салбар, хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуй
Хөтөлбөр: *