card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2004Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Ноолуурын үйлдвэрлэлийн өртөг нэмэгдэх үйл явц: эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн оролцоо

Зохиогч: Зохистой хөгжлийн жендэр төвийн судлаачид
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн сан
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ноолуурын салбар, экспортын бүтээгдэхүүн, ноолуурын зах зээл, ноолууран бүтээгдэхүүн, ноолуурын үйлдвэрлэлийн салбар, ноолуурын үйлдвэрлэлд жендерийн харьцаа
Хөтөлбөр: *

Ноолуурын үйлдвэрлэлд эмэгтэйчүүдийн оролцоог авч үзэх нь тэдний эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож буй байдалд дүгнэлт хийж улмаар эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд чадваржуулах асуудал нь ноолуурын үйлдвэрлэлтэй салшгүй холбоотой гэдэгт үндэслэн одоо Та бүхэнд толилуулж байгаа "Ноолуурын үйлдвэрлэлийн өртөг нэмэгдэх үйл явц: Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоо" судалгааг явуулсан юм.

Зохиогч: Зохистой хөгжлийн жендэр төвийн судлаачид
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн сан
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ноолуурын салбар, экспортын бүтээгдэхүүн, ноолуурын зах зээл, ноолууран бүтээгдэхүүн, ноолуурын үйлдвэрлэлийн салбар, ноолуурын үйлдвэрлэлд жендерийн харьцаа
Хөтөлбөр: *