card
Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Open Society Forum
Он: 2010
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: UPR-Universal periodic review-factsheet on Mongolia
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

UPR-Universal periodic review- 9 factsheet on Mongolia

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Open Society Forum
Он: 2010
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: UPR-Universal periodic review-factsheet on Mongolia
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих