card
Зохиогч: Боловсруулсан Г.Жаргал,
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутаг эдийн засгаа бие даан хөгжүүлэх боломж, арга зам
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Бодлогын судалгааны энэхүү баримт бичиг нь аймаг, сумын эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар төрийн байгууллага болон нутгийн захиргаанаас баримтлах бодлогын шийдвэрт нөлөөлөх/туслах зорилготой болно. 

Зохиогч: Боловсруулсан Г.Жаргал,
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутаг эдийн засгаа бие даан хөгжүүлэх боломж, арга зам
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах