card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлУлс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2005#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалтМонитор

Ерөнхийлөгчийн 2005 оны сонгуулийн хэвлэл мэдэээллийн мониторингийн хоёрдахь шатны дүн

Зохиогч: Глоб Интернэшнл ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: мониторинг, хэвлэл мэдээллийн мониторинг, ерөнхийлөгчийн сонгууль, сонгуулийн мониторинг, хэвлэлийн эрх чөлөө,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Глоб Интернэшнл ТББ нь үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг ба 2005 оны 5-р сарын 22-нд болох Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээлэлд системтэй ажиглалт хийхээр хэвлэл мэдээллийн мониторинг төслийг хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь дэлхий нийтэд ардчиллыг хөгжүүлэх, дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг АНУ-ын Вашингтон хотод байрладаг Үндэсний Ардчилсан Хүрээлэнгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байна.

 

Зохиогч: Глоб Интернэшнл ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: мониторинг, хэвлэл мэдээллийн мониторинг, ерөнхийлөгчийн сонгууль, сонгуулийн мониторинг, хэвлэлийн эрх чөлөө,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь