card
ХАА, хүнсний аюулгүй байдал2004Судалгаа

Мал аж ахуйд төр, засгийн үүрэг

Зохиогч: Б.Эрдэнэбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: мал аж ахуйн салбар, малын эрүүл мэнд, мал аж ахуйн засгийн газрын бодлого, мал аж ахуйн хөгжил, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуйн салбар, мал үржүүлэг, төр засгийн үүрэг, төрийн үүрэг
Хөтөлбөр: *

Үндэсний эдийн засагт мал аж ахуйн салбарын хувь оролцоо ийнхүү өндөр хэвээрээ байгааг харгалзан Монгол улсын төр, засгийн газраас эдийн засаг, нийгэм, техникийн олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх замаар энэ салбарыг дэмжихэд нэлээд анхаарч иржээ. Ялангуяа улс орныхоо эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад шийдвэрлэх ач холбогдол бүхий тэргүүлэх чиглэлд мал аж ахуйг ямагт багтааж ирсэн нь төрийн бодлогын нэг онцлог аргагүй мөн.  

Зохиогч: Б.Эрдэнэбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: мал аж ахуйн салбар, малын эрүүл мэнд, мал аж ахуйн засгийн газрын бодлого, мал аж ахуйн хөгжил, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуйн салбар, мал үржүүлэг, төр засгийн үүрэг, төрийн үүрэг
Хөтөлбөр: *